Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Master BMW heeft een verdiepte kennis van en inzicht in
1. de klinische achtergrond van de belangrijke pathologieën en de cellulaire en moleculaire processen in het menselijk lichaam die hierbij betrokken zijn.
2. de mechanismen van behandelingsmethoden en geneesmiddelenontwikkeling
3. het werken met proefdieren
4. de structuur van het wetenschapsbedrijf en de daaraan verbonden regelgeving (GLP)
 
De Master BMW kan
5. samenwerken in een (interdisciplinair) onderzoeksteam
6. zelfstandig een complexe vraagstelling formuleren, de literatuurgegevens rond de vraagstelling zo volledig mogelijk overzien en een onderzoeksplan opstellen
7. zelfstandig de methoden en technieken, nodig voor het uitvoeren van een project, selecteren, optimaliseren en uitvoeren
8. zelfstandig de nodige data verwerven en statistisch verwerken, ze vervolgens interpreteren, kritisch bespreken en er gegronde besluiten uit formuleren
9. de resultaten van eigen onderzoek correct neerschrijven in de vorm van een wetenschappelijk artikel in een peer-reviewed tijdschrift
10. (eigen) resultaten presenteren en verdedigen op wetenschappelijk verantwoorde wijze met gebruik van moderne communicatiemiddelen zowel voor een nationaal als internationaal publiek
11. in een internationale en interculturele context constructief functioneren
12. een brugfunctie vervullen tussen de biomedische wetenschappen en de medische beroepsuitoefening
13. functioneren in een reële onderzoeksomgeving en kent verschillende werkomgevingen
 
De Master BMW houdt rekening
14. met de ethische, maatschappelijke, morele en economische randvoorwaarden van het onderzoek in het bijzonder bij het werken met proefpersonen, menselijk materiaal en proefdieren
 
De Master BMW cultiveert
15. zijn houding van levenslang leren
 
Profiel Onderzoek
16. de Master BMW Profiel Onderzoek heeft het brevet Proefleider behaald
 
Profiel Onderzoek en Beleid
17. de Master BMW Profiel Onderzoek en Beleid kent aspecten van beleid in de gezondheidszorg
 
Profiel Onderzoek en Onderwijs
18. de Master BMW Profiel Onderzoek en Onderwijs heeft 30 SP behaald uit de SLO Biomedische, gezondheids- en revalidatiewetenschappen.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

onderwijs
profiel onderzoek
profiel onderzoek en beleid

Terug naar boven