Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Leerresultaten Bachelor Politieke Wetenschappen
 
Kennis en inzicht
1. de Bachelor Politieke Wetenschappen kan de kernbegrippen uit de politicologie toelichten en duiden,
2. de Bachelor Politieke Wetenschappen kent de belangrijkste theorieën waarmee de politicoloog beleid- en besluitvormingsprocessen en maatschappelijke ontwikkelingen analyseert en verklaart,
3. de Bachelor Politieke Wetenschappen heeft inzicht in de historische ontwikkeling van politicologische theorieën,
4.de Bachelor Politieke Wetenschappen kent de geschiedenis en de krachtlijnen van de belangrijkste ideologieën,
5. de Bachelor Politieke Wetenschappen kent de ontstaansgeschiedenis en de werking van de politieke instellingen van belangrijke landen, 
6. de Bachelor Politieke Wetenschappen heeft inzicht in de geschiedenis en de actualiteit van de internationale betrekkingen en de ontstaansgeschiedenis en de werking van de instellingen van de Europese Unie,
7. de Bachelor Politieke Wetenschappen kent de belangrijkste methoden en technieken die politicologen aanwenden om beleid- en besluitvormingsprocessen en maatschappelijke ontwikkelingen te onderzoeken en weet voor welke onderzoeksvragen hij/zij die kan gebruiken,
8. de Bachelor Politieke Wetenschappen weet hoe verwante vakgebieden (sociologie, geschiedenis, recht, economie, communicatiewetenschap, filosofie) maatschappelijke ontwikkelingen benaderen en analyseren.
 
Vaardigheden 
9. de Bachelor Politieke Wetenschappen kan onder begeleiding een politiek probleem vertalen in een politicologische onderzoeksvraag, 
10. de Bachelor Politieke Wetenschappen kan autonoom informatiebronnen en politicologische literatuur opsporen en er correct aan refereren,
11. de Bachelor Politieke Wetenschappen kan onder begeleiding voor het beantwoorden van een politicologische onderzoeksvraag de gepaste methodologische keuzes maken, 
12. de Bachelor Politieke Wetenschappen kan onder begeleiding een onderzoeksdesign opzetten en de stappen in een onderzoeksplan uitstippelen,
13. de Bachelor Politieke Wetenschappen kan onder begeleiding een onderzoeksdesign uitvoeren om een politicologische onderzoeksvraag wetenschappelijk te beantwoorden,
14. de Bachelor Politieke Wetenschappen kan onder begeleiding Franstalige politicologische literatuur raadplegen en begrijpen en kan Nederlands- en Engelstalige politicologische literatuur zelfstandig raadplegen en begrijpen,
15. de Bachelor Politieke Wetenschappen kan kritisch reflecteren over actuele politieke problemen en beleidsontwikkelingen,
16. de Bachelor Politieke Wetenschappen kan onder begeleiding schriftelijk rapporteren over haar/zijn onderzoek en dit mondeling op een begrijpelijke en wetenschappelijk verantwoorde wijze aan vakgenoten toelichten, 
17. de Bachelor Politieke Wetenschappen kan zelfstandig een argumentatie ontwikkelen en een standpunt formuleren en verdedigen.
 
Attitudes 
18. de Bachelor Politieke Wetenschappen is wetenschappelijk integer en intellectueel nieuwsgierig,
19. de Bachelor Politieke Wetenschappen stelt zich kritisch op ten aanzien van modieuze opvattingen en verklaringen en wat ogenschijnlijk evident is en ten aanzien van de eigen oordelen en vooroordelen, 
20. de Bachelor Politieke Wetenschappen kan functioneren in een team.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven