Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

De algemene doelstelling van de opleiding is om studenten in staat te stellen adekwaat te functioneren als een arts-ziekenhuishygiënist, en dit conform de Belgische regelgeving ter zake.
Specifieke doelstelling:
Kennis vergaren met betrekking tot de organisatie van ziekenhuizen en verzorgingssinstellingen en de preventie van ziekenhuisinfecties,
 
Volgende vaardigheiden dienen verworven:
verzamelen, synthetiseren, evalueren en verspreidien van informatie,
teamwerk,
technische vaardigheden,
management
sociale en communicatieve vaardigheden
aanwenden van wetenschappelijk gefundeerde” methoden voor problem solving.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven