Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Tijdens de opleiding ‘Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde’ combineert de student een brede multidisciplinaire ingenieursopleiding met een verdere specialisatie in de bouwkunde, als vervolg op de brede, polyvalente wetenschappelijke basiskennis die werd opgedaan in de bachelor opleiding ingenieurswetenschappen.
De opleiding heeft tot algemeen doel bekwame ingenieurs te vormen die in vele domeinen diensten aan de maatschappij kunnen leveren en in staat zijn projecten uit te voeren en te beheren.   Deze academische opleiding heeft een nauwe relatie met het wetenschappelijk onderzoek in de betrokken vakgebieden en vormt de basis voor ‘levenslang leren’.
De specifieke doelstellingen van de opleiding omvatten een wetenschappelijke vorming betreffende het ontwerpen, realiseren en onderhouden van bouwkundige constructies, met de nodige aandacht voor de stabiliteit, veiligheid, duurzaamheid, kostprijs en milieu. Hiernaast wordt algemene kennis aangeboden betreffende een aantal relevante nevenaspecten zoals economie, industrieel recht, management, enz….
De bouwkundige ingenieur heeft ook een reeks van vaardigheden nodig die moeten toelaten elk bouwkundig probleem op een professionele manier aan te pakken, de benodigde informatie op een efficiënte wijze te verzamelen en te verwerken, en een oplossingsmethode te formuleren en te implementeren. In dit kader brengt de opleiding ook de nodige kennis en bekwaamheden bij om kritisch en zelfstandig of in teamverband wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Tot slot beoogt de opleiding de ingenieur ook de nodige competenties en attitudes bij te brengen om een verantwoordelijke en leidinggevende rol te kunnen spelen bij de realisatie van bouwkundige projecten, met aandacht en begrip voor sociale aspecten en de juiste plaats en rol van de technologie en de ingenieur in de maatschappij, met respect voor mens en milieu.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven