Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Tijdens de twee masterjaren kan de student als vervolg op de brede, polyvalente wetenschappelijke basiskennis opgedaan in de bacheloropleiding, een brede multidisciplinaire ingenieursopleiding combineren met verdere specialisatie in fotonica.
Alhoewel fotonische systemen de kern vormen van het master-specifieke gedeelte van de opleiding, zal de opleiding een breed karakter hebben door de mogelijkheid een verbredend keuzepakket te volgen in ICT, elektronica, natuurkunde, biomedische technieken of bedrijfskunde.
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen: fotonica opleiding heeft volgende doelstellingen:
(a) het vormen van personen die in staat zijn om, zelfstandig en in teamverband, op een efficiënte en methodische manier complexe fotonische systemen te bouwen, gaande van het concept, de analyse, het ontwerp, de implementatie, en het testen ervan;
(b) het vormen van personen die over de nodige onderzoeksattitude en -bekwaamheid beschikken om bij te dragen tot de vernieuwing in industrie of wetenschappelijk onderzoek in dit vakdomein en die in staat zijn dit te doen via een houding van levenslang leren;
(c) het vormen van personen die over de noodzakelijke maatschappelijke vaardigheden beschikken om een leidinggevende functie op te nemen.
Om aan het gestelde profiel van Master of Science in de ingenieurswetenschappen: fotonica te voldoen moet de student:
(a) over de wetenschappelijke basis beschikken nodig voor het modelleren, analyseren, ontwerpen en optimaliseren van complexe fotonische materialen, componenten en systemen;
(b) de methoden en technologieën beheersen voor het analyseren, concipiëren, ontwerpen, ontwikkelen, testen en produceren van fotonische materialen, componenten en systemen;
(c) het kunnen formuleren van de eisen (zowel functionele als niet-functionele) die men stelt aan fotonische materialen, componenten en systemen, evenals het effectief kunnen realiseren ervan. Hierbij komen zowel technische/technologische als bedrijfskundige/maatschappelijke aspecten aan bod.
(d) het verworven hebben van de noodzakelijke onderzoeksattitudes en maatschappelijke vaardigheden voor het opnemen van een leidinggevende functie in diverse geledingen van de bedrijfs- en onderzoekswereld.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven