Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Objectieven
Algemeen
Deze master spitst zich toe op het ontwerpen en ontwikkelen van operationele computer gebaseerde intelligente systemen door gebruik te maken van verschillende reeds beschikbare componenten, elektronica en fotonica hardware, software technologie, sensoren en actuatoren. Dit ICT domein wordt algemeen omschreven als “end-to-end smart system design”, maar is ook gerelateerd aan het domein van “big data”. Intelligente systemen worden typisch gekenmerkt door hun multimodale en meerdimensionale sensor input. Dit resulteert in grote, meerdimensionale, gedistribueerde datasets die efficiënt moeten verwerkt worden en die voor de consumer/prosumer op een gebruiksvriendelijke manier dienen gevisualiseerd te worden. Deze master verschaft een brede opleiding in het ontwerpen van intelligente systemen, aangevuld met keuzeonderdelen in twee belangrijke domeinen, zoals digital health en smart cities. Deze master zal de studenten echter ook de nodige vaardigheden bijbrengen om in andere toepassingsdomeinen, zoals de factory of the future, smart grids, voedselproductie, … actief te zijn. Algemeen gesteld moet de opgedane kennis een ICT ingenieur vormen die een end-to-end (E2E) system kan ontwerpen.
Specifiek
De student zal zowel theoretisch inzicht als praktische ervaringen verwerven in de verschillende disciplines in een end-to-end intelligent systeem. Deze master opleiding zal de student in staat stellen om actief te worden als een professional in het domein van intelligente systemen - zowel in een industriële als een academische context - zal de student in staat stellen om complexe multidisciplinaire end-to-end projecten te beheren en zal de student in staat stellen om weloverwogen, bestudeerde beslissingen te treffen over de gebruikte technologieën. Deze masteropleiding richt zich op studenten met een bachelor opleiding in de ingenieurswetenschappen met een brede achtergrond in de verschillende ingenieursdisciplines en met een voldoende achtergrond in programmeren en computerwetenschappen, opdat de studenten de hierboven gestelde objectieven kunnen waarmaken in een tweejarige masteropleiding.
Leerdoelen
Bij het succesvol beëindigen van de masteropleiding dienen de studenten een grondig basisinzicht verworven te hebben in alle disciplines die betrekking hebben op het ontwerp van end-to-end intelligente systemen. Dit omvat ondermeer elektronica, fotonica, (embedded) computer systemen, telecommunicatie, high-level en low-level programmeren, algoritme ontwerp, parallelle en gedistribueerde systemen, operatingsystemen, veiligheid, machine learning, signaal verwerking en data analytics. De afgestudeerde student zal daarenboven zijn kennis in een specifiek domein verder uitgediept hebben door een coherent pakket aan keuzevakken te kiezen, in het domein van intelligente systemen of digital health. Tenslotte zal de student zijn kennis verbreed hebben door een vrij pakket aan keuzevakken te kiezen.
In een master thesis dienen de studenten aan te tonen een concreet wetenschappelijk – technologisch probleem te kunnen oplossen.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven