Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De afgestudeerde bachelorstudenten 
 
hebben een diepgaande kennis van en inzicht in de grondslagen van de basiswetenschappen Biologie, Chemie, Fysica, Wiskunde en Geologie, en in de onderlinge samenhang van deze disciplines.
hebben een diepgaande kennis van en inzicht in het functioneren van levende organismen en biologische processen.
hebben kwantitatief en technisch inzicht in biologische processen.
hebben een diepgaande kennis van en inzicht in de theorie, technieken, methoden en toepassingen binnen de moleculaire biologie, biochemie, microbiologie, immunologie en biotechnologie.
beschikken over vaardigheden binnen de moleculaire biologie, (analytische) biochemie, microbiologie, immunologie en biotechnologie.
hebben een basiskennis in de informatica, statistiek, modellering, biofysische scheikunde, voedingsleer en voedingsbiotechnologie, milieutechnologie en ingenieurstechnieken.
beschikken over vaardigheden relevant voor een bio-ingenieur in de informatica, statistiek, modellering, toegepaste chemie, milieutechnologie en ingenieurstechnieken.
hebben elementaire kennis van economie en de bedrijfs- en beleidssectoren in de toegepaste biologische wetenschappen.
beschikken over algemene wetenschappelijke vaardigheden en attitudes. Ze kunnen een probleemstelling formuleren; kritisch reflecteren; probleemoplossend denken;methoden selecteren en toepassen; nauwkeurig werken; resultaten en data analyseren, verwerken en interpreteren;en zijn nieuwsgierig, creatief en innovatief.
kunnen zelfstandig en resultaatsgericht werken, verantwoordelijkheid nemen en werken in een team.
kunnen nieuwe informatie opzoeken, kritisch benaderen en verwerken om wetenschappelijke, maatschappelijke en ethische vraagstukken te beantwoorden.
kunnen schriftelijk en mondeling communiceren over informatie, ideeën, problemen en resultaten binnen het vakgebied.
hebben contact gehad met de praktijk door middel van bedrijfsexcursies.

 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Startplan
profiel cel- en genbiotechnologie
profiel chemie en bioprocestechnologie
Verkort traject

Terug naar boven