Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Master in Biologie:
1. Heeft een brede kennis over levende organismen en hun relatie tot abiotisch materiaal, en begrijpt biologie op een integratieve manier, over de traditionele niveau's van biologische organisatie.
2. Heeft de noodzakelijke kennis van concepten en modellen in de basis-natuurwetenschappen om gepaste methodes te selecteren voor de analyse van biologische data en processen, en om wetenschappelijke conclusies te trekken ondersteund door gepaste statistische methodes.
3. is in staat om op efficiënte manier een uitgebreide literatuurstudie uit te voeren in een wetenschappelijk domein, de state-of-the-art te assimileren, nieuwe wetenschappelijk interessante onderzoekthema's te extraheren, en relevante vragen te verwerken tot een goed gestructureerd onderzoeksplan.
4. is in staat om actief samen te werken met onderzoekers in het labo of op het terrein, en om verantwoordelijkheid te nemen in een dergelijke groep.
5. is in staat om wetenschappelijke resultaten en onderzoeksplannen voor te stellen op een duidelijke en bondige manier, zowel geschreven (wetenschappelijk artikel en project) als mondeling, aan peers als ook aan een breder publiek, inclusief in het engels.
6. begrijpt hoe wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol speelt in de gemeenschap, en ziet daar zowel de mogelijkheden als ethische implicaties van in.
Genetica, cel- en ontwikkelingsbiologie
7. heeft een brede kennis van biologische systemen, van molecules tot het niveau van cellen en organismes, en begrijpt daardoor het functioneren van microbiële, plantaardige en dierlijke organismen (inclusief de mens).
8. kan onafhankelijk experimenten uitvoeren en analyseren in een moleculair labo en is in staat om de bekomen resultaten te linken met de moleculaire, cellulaire en fysiologische functies van de organismen.
9. begrijpt historische en huidige experimenten in één domein van de biologie, kan daardoor nieuwe benaderingen en concepten genereren die toepasbaar zijn in een ander wetenschapsdomein, en heeft een attitude van voortdurend over zijn/haar kennis te reflecteren en deze bij te schaven met nieuwe ontwikkelingen en methodes in biologie.
Milieu, biodiversiteit en ecosystemen
10. heeft een brede kennis van methodes en concepten in biodiversiteit, ecologie, biogeografie en evolutie.
11. kan onafhankelijk observaties uitvoeren en analyseren, zowel op het terrein als in een moleculair labo, en is in staat om vragen in verband met biodiversiteit en ecosystemen over de niveaus van biologische organisatie te onderzoeken.
12. is geïntegreerd in de wetenschappelijke gemeenschap door directe interactie met beroepsmensen en deelname in lopend onderzoek, en heeft een attitude van voortdurend over zijn/haar kennis te reflecteren en deze bij te schaven met nieuwe ontwikkelingen en methodes in biologie.
 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

ecologie en biodiversiteit
moleculaire en cellulaire biowetenschappen
onderwijs

Terug naar boven