Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Het programma Master in de Biomoleculaire Wetenschappen heeft tot doel studenten een hoogwaardige opleiding te geven in de theoretische en experimentele aspecten die toelaten cellulaire processen, biomoleculen en hun interacties te begrijpen en te onderzoeken.  Sterke nadruk wordt gelegd op het verrichten van onderzoek en de ontwikkeling van een kritische en creatieve geest in het domein van de structurele biologie en biochemie en in het domein van de cel- en ontwikkelingsbiologie.
De studenten zullen:
-een geavanceerde kennis hebben van verschillende aspecten van de structurele biologie en biochemie/cel- en ontwikkelingsbiologie zoals: enzymologie, structuurbepaling van eiwitten, structuur-functie relatie en synthese van biologisch actieve (macro)moleculen, synthese en toepassing van fijnchemicaliën, structurele bioinformatica, (moleculaire) immunologie en parasitologie, ontwikkelingsbiologie, moleculaire evolutie, moleculaire biologie, moleculaire microbiologie
-in staat zijn wetenschappelijke informatie op te zoeken, te begrijpen en te evalueren naar degelijkheid en bij-de-tijdsheid
vaardigheden ontwikkeld hebben om op een onafhankelijke manier origineel en creatief wetenschappeljk onderzoek te verrichten
-een actieve kennis hebben van de gesproken en geschreven wetenschappelijke taal (Engels)
-hun resultaten en projectvoorstellen kunnen formuleren en presenteren en projecten te managen
-kennis hebben van intellectuele eigendomsproblematiek
-bestaande informatie te gebruiken als bron voor de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis
-een vorming gekregen hebben die hen toelaat een doctoraat aan te vatten

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject (Ad hoc: de samenstelling van dit studieplan wordt bepaald op dossier)

Terug naar boven