Doelstellingen

Grote bouwprojecten worden des te complexer: technische innovatie, internationaal contractueel kader, specifieke financieringsplannen, competitieve commerciële ontwikkeling.
Het is om die redenen dat de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB), in samenwerking met de Université Libre de Bruxelles (ULB) besloten hebben een post-academische vorming met avond- en zaterdag cursussen te organiseren, aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen in de bouwsector. Deze opleiding is bestemd voor kaderleden met een belangrijke ervaring in de bouwwereld. Het deeltijds karakter van de opleiding biedt de mogelijkheid de deelnemers een daadwerkelijke vorming te geven, zonder hun beroepsactiviteiten te onderbreken. De opleiding wordt verzorgd door professionelen uit de bouwsector en academici, met een grote praktische ervaring binnen hun vakbekwaamheid: techniek, financiën, administratie en recht, strategie en marketing. De opleiding streeft naar een actieve pedagogische betrokkenheid van de deelnemers via case studies in groepsverband en rollenspelen, teneinde een optimalisering van ervaringen te bekomen.

Terug naar boven

Leerresultaten

De deelnemers aan het postgraduaat programma moeten als aanvulling op hun reeds bestaande ervaring in de bouwsector, na het beëindigen van de opleiding de nodige bijkomende competenties inzake het technisch, administratief, financieel en commercieel beheer van grote bouwprojecten verworven hebben, die toegang geven tot betrekkingen met een hoge verantwoordelijkheidsgraad in de ondernemingen:

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven