Doelstellingen

Het programma beoogt om de houders van een academisch diploma de in het artikel 58§2, 3° van het decreet van 4 april betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Terug naar boven

Leerresultaten

Zie doelstellingen.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven