Doelstellingen

Het postgraduaat in het Fiscaal Recht module niet fiscale rechtsvakken is specifiek bedoeld voor studenten die naast de module fiscale rechtsvakken behoefte hebben aan een aantal bijkomende juridische vakken om vrijstellingen te bekomen in het kader van het toelatingsexamen van het Instituut voor accountants en belastingconsulenten.

De toegang tot het beroep van belastingconsulent vereist immers, naast het hebben van een door het K.B. van 22 november 1990 bepaald basisdiploma (omvat alle universitaire diploma's), ook het afleggen van een toelatingsexamen m.b.t. de vakken vermeld in de relevante wetten en KB's. Voor deze vakken kunnen vrijstellingen worden bekomen.
Het postgraduaat fiscaal recht module niet-fiscale rechtsvakken verleent recht op een vrijstelling voor de juridische vakken van het toelatingsexamen voor accountant en belastingconsulent. Nadere informatie hieromtrent kan gevonden worden op de website van het IAB: www.iec-iab.be

In tegenstelling tot het postgraduaat fiscaal recht module fiscale rechtsvakken, dat een diepgaande kennis en grensverleggend inzicht wil verschaffen in de verschillende deelgebieden van het fiscaal recht, moet de module niet-fiscale rechtvakken gesitueerd worden op het inleidend niveau, waarbij aan niet-juristen de juridische basiskennis wordt aangeleerd die voor een accountant of belastingconsulent van belang is. Er wordt dan ook geput uit inleidende juridische vakken uit het Bachelorprogramma (bijzonder begeleidingsprogramma voor werkstudenten). Het betreft meer bepaald de opleidingsonderdelen boekhoud- en jaarrekeningenrecht, vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, inleiding tot het sociaal recht en Economie.

Terug naar boven

Leerresultaten

Het postgraduaat Fiscaal recht module niet fiscale rechtsvakken richt zich in eerste instantie op houders van een Licentiaat- of Masterdiploma die slechts toegang krijgen tot de module fiscale rechtsvakken indien zij gelijktijdig of vooraf de module Niet-fiscale rechtsvakken volgen (zie hierover toelatingsvoorwaarden postgraduaat Fiscaal recht module fiscale rechtsvakken).
 
Ook houders van een Masterdiploma in de (toegepaste) economische wetenschappen, handelswetenschappen of van handelsingenieur, die hun basisopleiding wensen aan te vullen met een aantal juridische vakken met het oog op toegang tot het beroep en de titel van accountant en/of belastingconsulent, kunnen in deze module hun gading vin-den.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven