Doelstellingen

Tijdens de opleiding krijgt de student inzicht in de verschillende deelgebieden van de radioprotectie. Hij krijgt kennis aangereikt over de natuur van de ioniserende stralen (Ioniserende stralen; fysische en radiochemische aspecten), over de bescherming tegen de ioniserende straling (Stralingsbescherming: zowel fysische bescherming als wettelijke), en over de biologische, genetische en gezondheidseffecten van de straling (Radiobiologie - Genetische en biochemische aspecten van ioniserende straling). Tegelijkertijd ontwikkelt de student tijdens deze lessen zijn vaardigheden in het identificeren en evalueren van het risico. In het vak Radiotoxicologie, -pathologie en medisch toezicht leert hij hoe een collectief en individueel beschermingsprogramma opgezet moet worden.

Aanvullend krijgt hij in het vak Nucleaire metingen en dosimetrie de vaardigheden aangeleerd ivm detectie en meting van het risico. Tijdens stages, seminaries en bedrijfsbezoeken oefent de student zich in de praktische toepassing van de aangeleerde vaardigheden en attitudes.

http://www.vub.ac.be/iPAVUB/Postgraduaten/pgradioprotectie1.html

Terug naar boven

Leerresultaten

.Zie 'doelstellingen'.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven