Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

I.         Taalcompetenties
De masters in de Journalistiek
1. kunnen een  journalistiek verhaal vertellen in een onberispelijk en aantrekkelijk Nederlands.
2. (RTV) beschikken over de juiste spreekvaardigheden en kunnen spreektalig schrijven. 
    (GOM) beheersen de verschillende registers van de geschreven taal, ook voor onlinejournalistiek.
 
II.       Journalistieke competenties 
De masters in de Journalistiek
3. hebben een doordachte visie op de maatschappelijke functie van de journalistiek.
4. kunnen snel informatie opzoeken en verwerken (ook uit anderstalige bronnen) en kennen  de  methoden om zelf aan journalistiek onderzoek te doen op het niveau van een beginnend journalist.
5. beschikken over de vaardigheden en technieken (ook op het gebied van nieuwe media) om efficiënt publiceerbare journalistieke producten te maken in verschillende genres en domeinen +
(RTV) kunnen een journalistiek verhaal audiovisueel uitwerken
(GOM) kunnen nieuws en achtergronden presenteren op onlinemedia (interactief, multimediaal, met hyperlinks en archiverend).
 
III.     Onderzoekscompetenties
De masters in de journalistiek
6. hebben de kennis om vanuit een academisch perspectief naar de journalist en de journalistieke werkomgeving te kunnen kijken:
- kennen de (internationale) ontwikkelingen in de studie van de journalistiek (journalism studies en beroepsethiek)
- kunnen de journalistieke praktijk in een wetenschappelijke context plaatsen.
7. kunnen onderzoek opzetten: ze kunnen inzichten uit verschillende wetenschappelijke invalshoeken (ook uit hun vooropleiding) op een kritische manier met elkaar in verband brengen en nieuwe onderzoeksvragen bedenken.
8. kunnen snel informatie opzoeken en verwerken (ook uit anderstalige bronnen) en kennen de  kwantitatieve en kwalitatieve methoden om zelf aan academisch onderzoek te doen op het niveau van een beginnend onderzoeker.
9. kunnen de eigen theoretisch-academische reflecties en onderzoeksbevindingen formuleren en rapporteren op een duidelijke en correcte manier, zowel voor een publiek van specialisten als van niet-specialisten.
10. hebben de leervaardigheden en de leergierigheid om zich na de opleiding te blijven bijscholen en om te kunnen blijven bijdragen aan de wetenschappelijke studie van de journalistiek.
 
IV.    Attitudes
De masters in de Journalistiek
11. handelen volgens de journalistieke beroepsethiek.
12. kunnen hun eigen journalistieke producten en die van anderen kritisch evalueren.
13. houden rekening met de sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan het uiten van een opinie.
14.hebben een nieuwsgierige, gedreven en empathische attitude, tonen initiatief en kunnen anderen overtuigen.
15. kunnen zowel zelfstandig als in team werken en kunnen functioneren als junior op een journalistieke redactie

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

gedrukte en onlinemedia
radio- en TV-journalistiek

Terug naar boven