Doelstellingen

   

Terug naar boven

Leerresultaten

Domeinspecifieke leerresultaten – BSc in de politieke wetenschappen en de sociologie
Kennis en inzicht
De afgestudeerde in de BSc in de politieke wetenschappen en de sociologie heeft kennis en inzicht in de basisbegrippen en theorieën van de politieke wetenschappen en de sociologie en hoe deze zich ontwikkeld hebben;
heeft kennis en inzicht in de onderzoeksdesigns en methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek;
kan maatschappelijke vraagstukken benaderen vanuit een sociaal wetenschappelijk denkkader;
heeft een basiskennis over de denkkaders en kerninzichten van relevante hulpwetenschappen.
Vaardigheden
De afgestudeerde in de BSc in de politieke wetenschappen en de sociologie kan onder begeleiding een maatschappelijk probleem vatten in een wetenschappelijke probleemstelling;
kan resultaten weergeven in een heldere tekst en deze op een wetenschappelijk verantwoorde wijze presenteren aan vakgenoten;
kan onder begeleiding relevante bronnen en onderzoeksliteratuur over een specifiek onderzoeksthema vinden en correct verwerken;
beschikt over de vaardigheden van mondelinge en schriftelijke argumentatie en rapportering;
kan onder begeleiding genuanceerd en kritisch reflecteren over beleids- en/of maatschappelijke ontwikkelingen en daarover een beredeneerd standpunt ontwikkelen;
heeft de vereiste communicatieve en sociale vaardigheden om een bijdrage aan teamwerk te leveren.
Attitudes
De afgestudeerde in de BSc in de politieke wetenschappen en de sociologie bezit een houding die getuigt van intellectuele nieuwsgierigheid en intellectuele integriteit;
is zich bewust van het eigen denkkader en dat van anderen en benadert deze op een kritische wijze.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

- afstudeerrichting politieke wetenschappen
- afstudeerrichting sociologie, minor antropologie
- afstudeerrichting sociologie, minor communicatiewetenschappen
- afstudeerrichting sociologie, minor criminologische wetenschappen
- afstudeerrichting sociologie, minor geschiedenis
- afstudeerrichting sociologie, minor management en beleid van de gezondheidszorg
- afstudeerrichting sociologie, minor management, zorg en beleid in de gerontologie
- afstudeerrichting sociologie, minor onderwijs
- afstudeerrichting sociologie, minor organisatie en beleid
- afstudeerrichting sociologie, minor politieke wetenschappen
- afstudeerrichting sociologie, minor samenleving en cultuur
- afstudeerrichting sociologie, minor sociale geografie
- eerste bachelor
- verkorte bachelor afstudeerrichting politieke wetenschappen
- verkorte bachelor afstudeerrichting sociologie

Terug naar boven