Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Vrije Universiteit Brussel stelt 7 kerncompetenties voorop als doelstellingen van de specifieke lerarenopleiding, die ook de decretale basiscompetenties en attitudes omvatten.
De lerarenopleiding wil leraren vormen die sterk zijn in volgende competenties:
1. Talentontwikkeling
De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
De leraar als
2. Leerlinggerichtorganisator
De leraar als opvoeder
3. Vakdeskundig op masterniveau
De leraar als inhoudelijk expert
4. Reflectief en onderzoekend
De leraar als innovator - de leraar als onderzoeker
5. Betrokken op leerlingen in hun context
De leraar als partner van de ouders of verzorgers
6. Participatief en coöperatief
De leraar als lid van een schoolteam
De leraar als partner van externen
7. Humanistisch geëngageerd
De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap
De leraar als cultuurparticipant

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

profiel economie, boekhouden & recht Leraar in opleiding
profiel economie, boekhouden en recht
profiel gedrags- en cultuurwetenschappen
profiel gedrags- en cultuurwetenschappen Leraar in opleiding
profiel geschiedenis
profiel geschiedenis Leraar in opleiding
profiel kunst- en erfgoededucatie
profiel kunst- en erfgoededucatie Leraar in opleiding

Terug naar boven