Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Vrije Universiteit Brussel stelt 7 kerncompetenties voorop als doelstellingen van de specifieke lerarenopleiding, die ook de decretale basiscompetenties en attitudes omvatten.
De lerarenopleiding wil leraren vormen die sterk zijn in volgende competenties:
1. Talentontwikkeling
De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
De leraar als organisator
2. Leerlinggericht
De leraar als opvoeder
3. Vakdeskundig op masterniveau
De leraar als inhoudelijk expert
4. Reflectief en onderzoekend
De leraar als innovator - de leraar als onderzoeker
5. Betrokken op leerlingen in hun context
De leraar als partner van de ouders of verzorgers
6. Participatief en coöperatief
De leraar als lid van een schoolteam
De leraar als partner van externen
7. Humanistisch geëngageerd
De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap
De leraar als cultuurparticipant

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

profiel Duits
profiel Duits Leraar in opleiding
profiel Engels
profiel Engels Leraar in opleiding
profiel Frans
profiel Frans Leraar in opleiding
profiel Nederlands
profiel Nederlands Leraar in opleiding
profiel Spaans
profiel Spaans Leraar in opleiding

Terug naar boven