Programma's die (gedeeltelijk of volledig) worden aangeboden in het Nederlands

Bachelor in de agogische wetenschappen
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
Bachelor in de biologie
Bachelor in de biomedische wetenschappen
Bachelor in de chemie
Bachelor in de communicatiewetenschappen
Bachelor in de computerwetenschappen
Bachelor in de criminologische wetenschappen
Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
Bachelor in de geneeskunde
Bachelor in de geografie
Bachelor in de geschiedenis
Bachelor in de industriële wetenschappen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie
Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie
Bachelor in de psychologie
Bachelor in de rechten
Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
Bachelor in de sociologie
Bachelor in de taal- en letterkunde
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
Bachelor in de toegepaste taalkunde
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen
Bachelor in de wiskunde
Master in de agogische wetenschappen
Master in de arbeidsgeneeskunde
Master in de archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer
Master in de bedrijfskunde
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie
Master in de biologie
Master in de biomedische wetenschappen
Master in de biomoleculaire wetenschappen
Master in de chemie
Master in de communicatiewetenschappen
Master in de criminologische wetenschappen
Master in de farmaceutische zorg
Master in de geneeskunde
Master in de geneesmiddelenontwikkeling
Master in de geografie
Master in de geschiedenis
Master in de huisartsgeneeskunde
Master in de huisartsgeneeskunde
Master in de industriële farmacie
Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica
Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Master in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Master in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie
Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen
Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Master in de jeugdgezondheidszorg
Master in de journalistiek
Master in de kunstwetenschappen en de archeologie
Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
Master in de manuele therapie
Master in de onderwijskunde
Master in de politieke wetenschappen
Master in de psychologie
Master in de rechten
Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
Master in de sociologie
Master in de specialistische geneeskunde
Master in de specialistische geneeskunde
Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning
Master in de taal- en letterkunde
Master in de toegepaste economische wetenschappen
Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
Master in de toegepaste informatica
Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen
Master in de wiskunde
Master in de ziekenhuisfarmacie
Master in de ziekenhuishygiëne
Master in het internationaal en Europees recht
Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg
Master in het management, zorg en beleid in de gerontologie
Master in het notariaat
Master in het sociaal recht
Master in het tolken
Master in het vertalen
Postgraduaat Expertise mondheelkunde – inclusief orale pathologie en implantologie
Postgraduaat Financieel en technisch beheer van grote bouwprojecten
Postgraduaat Fiscaal recht - module algemene rechtsvakken
Postgraduaat Fiscaal recht - module fiscale rechtsvakken
Postgraduaat Innoverend ondernemen voor ingenieurs
Postgraduaat Linguale orthodontische expertise
Postgraduaat Multidisciplinaire arterio-veneuze en lymfatische kinesitherapie
Postgraduaat Orthodontische expertise in zelf ligerende bracketsystemen
Postgraduaat Radioprotectie
Postgraduaat Sportmanagement
Schakelprogramma Master of Arts in de geschiedenis
Schakelprogramma Master of Arts in de journalistiek
Schakelprogramma Master of Arts in de kunstwetenschappen en de archeologie
Schakelprogramma Master of Arts in de taal- en letterkunde
Schakelprogramma Master of Arts in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen
Schakelprogramma Master of Arts in het tolken
Schakelprogramma Master of Arts in het vertalen
Schakelprogramma Master of Laws in de rechten
Schakelprogramma Master of Science in de Onderwijskunde
Schakelprogramma Master of Science in de agogische wetenschappen
Schakelprogramma Master of Science in de bedrijfskunde
Schakelprogramma Master of Science in de chemie
Schakelprogramma Master of Science in de communicatiewetenschappen
Schakelprogramma Master of Science in de geografie
Schakelprogramma Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica
Schakelprogramma Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Schakelprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Schakelprogramma Master of Science in de politieke wetenschappen
Schakelprogramma Master of Science in de psychologie
Schakelprogramma Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
Schakelprogramma Master of Science in de sociologie
Schakelprogramma Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning
Schakelprogramma Master of Science in de toegepaste informatica
Schakelprogramma Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg
Schakelprogramma Master of Science in het management, zorg en beleid in de gerontologie
Schakelprogramma Master of Science in de biologie
Specifieke lerarenopleiding humane wetenschappen
Specifieke lerarenopleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
Specifieke lerarenopleiding niet-confessionele zedenleer en filosofie
Specifieke lerarenopleiding talen
Specifieke lerarenopleiding wetenschappen
Voorbereidingsprogramma European Master of Science in Photonics
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in Linguistics and Literary Studies
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de archivistiek: erfgoedbeheer en hedendaags documentbeheer
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de geschiedenis
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de journalistiek
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de kunstwetenschappen en de archeologie
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de taal- en letterkunde
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken en het vertalen
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het vertalen
Voorbereidingsprogramma Master of Laws in de rechten
Voorbereidingsprogramma Master of Laws in internationaal en Europees recht
Voorbereidingsprogramma Master of Laws in sociaal recht
Voorbereidingsprogramma Master of Medicine in de huisartsgeneeskunde
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Physics and Astronomy
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de agogische wetenschappen
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de bedrijfskunde
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de biologie
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de chemie
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de communicatiewetenschappen
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de geografie
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde - elektrotechniek
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de manuele therapie
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de onderwijskunde
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de politieke wetenschappen
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de psychologie
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de sociologie
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de toegepaste informatica
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ziekenhuishygiëne
Voorbereidingsprogramma Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg
Voorbereidingsprogramma Master of Science in het management, zorg en beleid in de gerontologie

Programma's die uitsluitend worden aangeboden in het Engels

Bachelor Business Economics
Bachelor of Social Sciences
European Master of Photonics
Master in Applied Sciences and Engineering: Computer Science
Master in International and European Law
Master of Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science
Master of Architectural Engineering
Master of Biology
Master of Biomedical Engineering
Master of Biomolecular Sciences
Master of Business Engineering: Business and Technology
Master of Chemical and Materials Engineering
Master of Chemistry
Master of Civil Engineering
Master of Communication Studies
Master of Economics of Globalisation and European Integration
Master of Educational Sciences
Master of Electrical Engineering
Master of Electromechanical Engineering
Master of European Integration
Master of Geography
Master of Gerontological Sciences
Master of International Business
Master of Linguistics and Literary Studies
Master of Management
Master of Marine and Lacustrine Science and Management
Master of Molecular Biology
Master of Nuclear Engineering
Master of Physical Land Resources
Master of Physics and Astronomy
Master of Urban Studies
Postgraduate Certificate Algology
Postgraduate Certificate Cardiac Electrophysiology and Pacing
Postgraduate Certificate China Business Development
Postgraduate Certificate Connoisseurship: Mastering Aesthetics, Legal-economic Expertise and Valuation in Fine Arts
Postgraduate Certificate Economic Diplomacy
Postgraduate Certificate European Policy Making
Postgraduate Certificate Expert Medical Physics
Postgraduate Certificate Flagship Programme in Economic Diplomacy and International Business
Postgraduate Certificate International Course in Football Business
Postgraduate Certificate International Trade and Investment
Postgraduate Certificate Media Economics
Postgraduate Certificate Pediatric Dermatology
Research Master of Philosophy
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Biology
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Biomedical Engineering
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Communication Studies
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Electrical Engineering
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Management
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Marine and Lacustrine Science and Management
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Nuclear Engineering
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Physical Land Resources

Onderwijsaanbod voor gaststudenten

Doctoraatsseminaries
Erasmushogeschool
Samenwerkingsakkoorden
Trainingsprogramma’s
Uitwisselingsakkoorden